Kelner

 

Nauka trwa 4 lata

Kwalifikacje:
K1 - Wykonywanie usług kelnerskich
K2 - Organizacja usług gastronomicznych


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie KELNER jest przygotowany do:

 

- sporządzania i serwowania napojów w barze oraz atrakcyjnego i widowiskowego  

  przyrządzania drinków

- organizacji sprzedaży i zarządzania barem

- wykonywania czynności związanych z obsługą gości planowania i organizowania  

  obsługi przyjęć okolicznościowych

- doradzania gościom w wyborze potraw i napojów

- aranżacji i wystroju sali oraz miejsc dla gości

- stosowania elementów protokołu dyplomatycznego podczas obsługi gości

- obsługi elektronicznych urządzeń rejestrujących i kas kelnerskich

 

W programie praktyk – elementy sztuki barmańskiej.

 


Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

 

 Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

 

Zawód: kelner; symbol 513101            
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa
I II III  IV
1 język polski  3 3 2 3|4
2 język angielski / niemiecki 1 2 2 3
3 język niemiecki / angielski     1 2 1 2|3
4 wiedza o kulturze       1      
5 historia 2      
6 wiedza o społeczeństwie 1      
7 podstawy przedsiebiorczości 2      
8 geografia 1      
9 biologia  1      
10 chemia 1      
11 fizyka 1      
12 matematyka 3 2 2 3
13 informatyka 1      
14 wychowanie fizyczne 3 3 3 3
15 edukacja dla bezpieczeństwa 1      
16 zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
17 religia         2 2 2 2
  przedmioty ogólnokształcące - łączna liczba godzin 26 15 13 17|19
1 geografia   2 3 3
2 język angielski / niemiecki 1 1 2 2
3 historia i społeczeństwo - przed. uzupełniający     2 2|3
  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 1 3 7 7|8
1 techniki i bezpieczeństwo w gastronomii 1 2    
2 zasady żywienia 1 1    
3 technologia sporządzania potraw i napojów   4    
4 usługi gastronomiczne 2 3 3 3|0
5 obsługa menadżerska  gastronomii     1  
6 prowadzenie działalności w gastronomii     1  
7 psychologia pracy kelnera       2|0
8 język angielski zawodowy    1 1 1|0
  przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - razem 4 11 6 6|0
1 pracownia gastronomiczna   5    
2 pracownia usług gastronomicznych 4 3 3 5|0
3 pracownia menadżerska  gastronomii     2 2|0
4 praktyka z zajeć zawodowych praktycznych     5  
  przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - razem 4 8 10 7|0
  praktyka zawodowa            4 tyg.  
tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 35 37 36 33
               
Saturday the 20th. Joomla Templates Free. Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu
Copyright 2012

©