Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Nauka trwa 3 lata

Kwalifikacje:
K1 - Montaż systemów suchej zabudowy
K2 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
K3 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

 -wykonywać prace wykończeniowe w budynku,

-analizować dokumentację budowlaną ,

 -obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

 

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych  tytuł zawodowy – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

 

 

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa
I II III
1 język polski 1 2 2
2 język niemiecki 1 1 2
3 historia 1 1  
4 wiedza o społeczeństwie     1
5 podstawy przedsiebiorczości   2  
6 geografia 1    
7 biologia 1    
8 chemia 1    
9 fizyka 1    
10 matematyka 1 1 2
11 informatyka   1  
12 wychowanie fizyczne 3 3 3
13 edukacja dla bezpieczeństwa 1    
14 zajęcia z wychowawcą 1 1 1
15 religia         2 2 2
  przedmioty ogólnokształcące - łączna liczba godzin 15 14 13
1 budownictwo ogolne 2 3 1
2 dokumentacja techniczna 1 1 1
3 technologia systemów suchej zabudowy 3    
4 technologia robót malarsko - tapeciarskich   2,5  
5 technologia robót posadzkarsko - okładzinowych   0,5 3
6 język niemiecki zawodowy     1
7 działalność gospodarcza w budownictwie     1
  przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym - razem 6 7 7
1 pracownia systemów suchej zabudowy 8    
2 pracownia malarsko - tapeciarska   10  
3 pracownia posdazkarsko - okładzinowa     12
  przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym - razem 8 10 12
tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 29 31 32
             
Friday the 27th. Joomla Templates Free. Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu
Copyright 2012

©